Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Po zadání Vašeho přihlašovacího emailu Vám bude odesláno nové heslo, které si budete moci změnit po přihlášení.
Odeslat
/ Tipy a triky /
Referenční škola ASUS Edu Class
Podrobné informaceJak to funguje?Srovnání základních sad

Referenční škola ASUS Edu Class

Ve spolupráci firem Dosli, Microsoft a ASUS vznikla na Základní škole B. Hrozného v Lysé nad Labem referenční třída ASUS Edu Class. Třída 2.A pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové získala začátkem června 14 tabletů ASUS VivoTab Note 8 a učitelský tablet ASUS Transformer Book T100. Tablety jsou vybaveny operačním systémem Windows 8.1 a jejich zapojení do výuky podporuje systém EduBase.

Vlastnímu předání tabletů žákům v den D předcházela celodenní příprava tabletů –  jejich základní nastavení, připojení  k internetu, aktualizace systému, aktivace balíku programů Microsoft Office a vytvoření uživatelských přístupů do systému EduBase pro žáky, kteří  tak dostali do rukou připravená zařízení a mohli se s nimi hned začít seznamovat.

V rámci vyučování využila  paní učitelka možnosti výukových aktivit programu EduBase. Nejprve žáky rozdělila do skupin A-F. Se skupinami již dále pracovala bez tabletů – žáci se řadili podle pokynů učitelky (tréning pravolevé orientace a pamatování), řadili písmena podle abecedy, vytvářeli skupiny pomocí provázku a ve vzniklé pavučině pak hledali geometrické tvary.


Po návratu do lavic si žáci zkusili  několik úloh na porovnávání čísel s následným využitím jejich sčítání, odčítání a násobení. Paní učitelka sledovala  na svém tabletu, jak to  žáci zvládají. Ti si pak vyzkoušeli také aktivitu se slovy ve třech barevných skupinách náhodně rozeslaných z učitelského tabletu. Úkolem bylo  zjistit, co mají slova jedné barvy společného, určit jejich slovní druh a nakonec slova seskupit do trojice tak, aby vytvořila větu. Ve třídě zavládl čilý ruch a žáci s tablety vymýšleli různé varianty spojení slov a diskutovali nad nimi.

  

První seznámení  žáků s tablety proběhlo v nadšeném duchu. Věříme, že tento přístup vydrží žákům a paní učitelce i do budoucna. Těšíme se na vzájemnou spolupráci, která přinese další zlepšení vzdělávacího systému EduBase - rozvoj didaktických metod  podpory výuky prostřednictvím tabletů. 

Po domluvě je možné navštívit otevřené hodiny a stát se na jedno dopoledne účastníkem vyučovacích metod paní učitelky Kremlíkové, která se řadu let úspěšně věnuje rozvoji čtenářské (prvopočáteční čtení) a matematické (výuka matematiky orientovaná na budování schémat) gramotnosti a jejich vzájemnému propojování, a to s podporou tabletů jako prostředků umožňujících  zvýšení efektivity vzdělávacího procesu. Kontakt pro zájemce o otevřené hodiny: lenca.kreml@seznam.cz.

 

Přečtěte si více:

Článek Školáci dostali tablety, matiku se učí s flétnou a v pohybu. A baví je to. (Idnes.cz, 25.11.2014)
Rozvoj týmové spolupráce a komunikace mezi žáky pomocí tabletů
Individuální procvičování na tabletech a přehled učitele o výsledcích
Hlasovací systém na tabletech
Učitelský tablet jako zdroj důležitých informací k výuce

3.12.2014