Zapomenuté heslo
Zapomenuté heslo
Po zadání Vašeho přihlašovacího emailu Vám bude odesláno nové heslo, které si budete moci změnit po přihlášení.
Odeslat
/ Tipy do výuky
Podrobné informaceJak to funguje?Srovnání základních sad

Tipy do výuky

Výukové aktivity
Štítek: Metodika a didaktika
Protože počet výukových aktivit programu EduBase neustále přibývá, připravili jsme pro vás jejich přehled. Aktivity jsou určeny jak pro týmovou, tak pro individuální práci žáků ve třídě s tablety, smartphony případně notebooky a počítači. Jak jednotlivé aktivity využít v konkrétních situacích se můžete inspirovat na nových metodických kartách u každé z nich.
4.3.2015
Tip na skladování tabletů ve třídě
Štítek: Tablety ve škole

Řešíte otázku, jak bezpečne uložit tablety ve třídě? Možností je více, ale cena sofistikovaných skladovacích boxů se vám může zdát hodně vysoká. Dostupná jsou však i jednodušší a cenově výhodnější řešení.

3.12.2014
Referenční škola ASUS Edu Class
Štítek: Tablety ve škole

Ve spolupráci firem Dosli, Microsoft a ASUS vznikla na Základní škole B. Hrozného v Lysé nad Labem referenční třída ASUS Edu Class. Třída 2.A pod vedením paní učitelky Lenky Kremlíkové získala začátkem června 14 tabletů ASUS VivoTab Note 8 a učitelský tablet ASUS Transformer Book T100. Tablety jsou vybaveny operačním systémem Windows 8.1 a jejich zapojení do výuky podporuje systém EduBase.

3.12.2014
Individuální procvičování na tabletech a přehled učitele o výsledcích
Štítek: Metodika a didaktika

Tablety mají pro děti určité kouzlo a procvičování příkladů je touto formou baví rozhodně více, než nudné sloupečky v sešitě. A okouzlení technikou by mělo být využito, dokud trvá. Pro různé operační systémy lze ve Storech stahovat nejrůznější aplikace, které pamětné počítání procvičují. Tyto aplikace jsou ideální pro individuální procvičování, jejich nevýhodou však je, že se musí instalovat na každé zařízení a učitel musí oběhnout všechny tablety i při zjišťování dosažených výsledků.

Systém EduBase, který je součástí tabletové učebny ASUS Edu Class, také podporuje výukové aktivity zaměřené na pamětné počítání. Jejich výhodou však je hromadné zadání z počítače/tabletu učitele a následné shromažďování všech výsledků.

29.4.2014
Rozvoj týmové spolupráce a komunikace mezi žáky pomocí tabletů
Štítek: Metodika a didaktika

Tablety ve třídě by neměly sloužit pouze k frontální výuce v podobě elektronické učebnice. Tablet ve výuce by měl optimálně doplnit průběh výuky a obohatit ji o aktivity, které by byly jinak časově náročné nebo technicky obtížně proveditelné. ASUS Edu Class v této oblasti učiteli nabízí tzv. výukové aktivity. Tablety se zde stávají prostředkem pro rychlý přenos dat k žákům, kteří s nimi dále ve skupinách pracují a diskutují.

30.4.2014
Aplikace pro fyziku
Štítek: Aplikace do výuky

V hodině fyziky se tablet může stát zajímavým pomocníkem díky množství v tabletech integrovaných senzorů a také díky řadě dostupných aplikací.

27.3.2014
Jak přihlásit žáky bez loginu a hesla?
Štítek: Metodika a didaktika

Nejlépe se vám bude s vaší ASUS Edu Class pracovat, pokud si v systému EduBase vytvoříte seznamy tříd a žáků. Žáci se pak do systému přihlašují svým jménem a heslem. Může však nastat situace, kdy tablety chcete využít s žáky, kteří v systému navedeni nejsou. Pro tento případ disponuje EduBase možností přístupu uživatelů pomocí tzv. PIN kódu, který vyučující žákům při zahájení výuky předá.

29.4.2014
Žáci na tabletech vidí totéž, co učitel prezentuje
Štítek: Metodika a didaktika

Učíte-li ve třídě s interaktivní tabulí nebo projektorem a prezentujete novou látku, chcete, aby žáci na svých tabletech viděli právě tu stránku, o které si zrovna povídáte. Aby nemohli klikat na další stránky nebo se někde „nezapomněli“. S tímto vám v tabletové učebně ASUS Edu Class pomůže funkce „posílání obsahu“ neboli synchronizace zobrazeného obsahu na žákovských zařízeních.

6.6.2014
Hlasovací systém II – aneb testy na tabletech
Štítek: Metodika a didaktika

Jednou z často využívaných funkcí hlasovacích systémů (hlasovátek) je odpovídání žáků na testové otázky. Učitel má okamžitý přehled o znalostech žáků a graf výsledků se zobrazuje na tabuli. Stejné funkce vám nabídne také tabletová učebna ASUS Edu Class. A přidá mnoho užitečných funkcí navíc. Jako hlasovací systém můžete využít nejen tablety ASUS, ale i tablety jiných značek nebo také chytré telefony žáků.

26.3.2014
Jednoduché interaktivní úlohy na tabletu děti zaujmou
Štítek: Aplikace do výuky

Děti jsou nadšené z dotykem ovládaných vzdělávacích materiálů a velice rády řeší úlohy na interaktivních tabulích. Proč jim podobné úlohy nenabídnout i na tabletu? Portál EduRibbon.cz (www.eduribbon.cz) je zajímavý internetový projekt zaměřený právě na interaktivní výuku. Je to úložiště mnoha již vytvořených interaktivních úloh a cvičení, které můžete okamžitě začít využívat na interaktivní tabuli, na běžném počítači nebo tabletu, které podporuje technologii FLASH. Využití portálu je bezplatné a není nutní registrace. Po registraci si ale můžete vytvářet i vlastní úlohy a třeba je sdílet na Facebooku, na svém webu nebo je posílat žákům jako domácí úkol.

21.3.2014
Hlasovací systém na tabletech
Štítek: Metodika a didaktika

Jak jednoduše a při tom divácky atraktivně vyřešit průzkum názorů ve třídě nebo zjistit rychle stav vědomostí žáků? Hlasovacím systémem, správně! Ale nemusíte ho ani kupovat, ani vytahovat ze skříně – stačí využít vaši ASUS Edu Class. 

6.6.2014
Učitelský tablet jako zdroj důležitých informací k výuce
Štítek: Metodika a didaktika

Když stojíte před třídou a probíráte nové učivo, je fajn mít po ruce spoustu dalších informací, které se třeba mohou hodit. S ASUS Edu Class má učitel možnost si u kteréhokoliv učebního materiálu zobrazit na svém tabletu tzv. "učitelský panel". Ten podpůrné informace k probíranému učivu nabídne. 

26.3.2014